Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Mgks Zamet Przemków.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MGKS ZAMET Przemków.

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 05.06.2020r.oraz § 22 i § 25 Statutu Stowarzyszenia zwołuje się na dzień 30.07.2020r.(czwartek) godz. 16.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:1.Otwarcie Zgromadzenia2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia3. Informacja Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019r.4. Informacja Skarbnika z działalności Stowarzyszenia w 2019r.5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia w 2019r.6. Przyjęcie sprawozdań zdziałalności stowarzyszeniaza 2019r. 7. Sprawy bieżące.8. Zakończenie obrad Zgromadzenia.Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w budynku Przemkowskiego Ośrodka Kultury ul. Głogowska 17 w Przemkowie. W związku z powyższy prosimy wszystkich członków Klubu o terminowe uregulowanie składek i niezawodne przybycie.

Zarząd Klubu Mgks Zamet Przemków.

Dodaj komentarz