You are currently viewing Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MGKS ZAMET Przemków

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MGKS ZAMET Przemków

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 10.06.2021r. oraz § 22 i § 25 Statutu Stowarzyszenia zwołuje się na dzień 25.06.2021r.
(piątek) godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Informacja Zarządu z działalności sportowej Stowarzyszenia w 2020r.
  4. Informacja Skarbnika z działalności finansowej Stowarzyszenia w 2020r.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2020r.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności stowarzyszenia za 2020r.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w budynku Przemkowskiego
Ośrodka Kultury ul. Głogowska 17 w Przemkowie (sala I – piętro). W związku
z powyższy prosimy wszystkich członków Klubu o terminowe uregulowanie
składek i niezawodne przybycie.

Zarząd Klubu
MGKS ZAMET Przemków